Hållbar IT

Hållbar IT

Hållbarhet är ett komplext begrepp. Utöver möjligheterna att djupdyka i begreppet finns idag även en mängd olika uppfattningar om vad som ska och borde inkluderas i termen. Oftast brukar vi i samhället dock prata om hållbarhet utifrån något av de följande perspektiven: miljömässig-, social eller ekonomisk hållbarhet.

Hållbar IT då? Även här kan begreppet omfatta en mängd vitt skilda perspektiv, men väljer vi att tratta ner det något handlar det primärt om tre viktiga aspekter:

IT-branschen har naturligtvis ett stort ansvar att axla. Nya datorer, mobiltelefoner, servrar och nätverksutrustning – ja, all teknik som ska tillverkas, beställas, installeras, driftas och så småningom bytas ut ställer höga krav på oss som hanterar tekniken.

Minskad eller effektiviserad energiförbrukning under IT-livscykeln kan exempelvis handla om att välja modern hårdvara som drar mindre energi. Vi kan alla bidra till minskade utsläpp genom att ställa högre krav på tillverkerare och aktivt välja bort producenter och leverantörer med tveksamt miljötänk.

Hållbarhet är ett komplext begrepp. Utöver möjligheterna att djupdyka i begreppet finns idag även en mängd olika uppfattningar om vad som ska och borde inkluderas i termen. Oftast brukar vi i samhället dock prata om hållbarhet utifrån något av de följande perspektiven: miljömässig-, social eller ekonomisk hållbarhet.

Hållbar IT då? Även här kan begreppet omfatta en mängd vitt skilda perspektiv, men väljer vi att tratta ner det något handlar det primärt om tre viktiga aspekter:

För dig som kund innebär det bland annat:
Här kan du ta del av hur vi ser på och arbetar med hållbar IT – och givetvis vad det innebär för dig som kund hos oss.

IT-branschen har naturligtvis ett stort ansvar att axla. Nya datorer, mobiltelefoner, servrar och nätverksutrustning – ja, all teknik som ska tillverkas, beställas, installeras, driftas och så småningom bytas ut ställer höga krav på oss som hanterar tekniken.

Minskad eller effektiviserad energiförbrukning under IT-livscykeln kan exempelvis handla om att välja modern hårdvara som drar mindre energi. Vi kan alla bidra till minskade utsläpp genom att ställa högre krav på tillverkerare och aktivt välja bort producenter och leverantörer med tveksamt miljötänk.

För dig som kund innebär det bland annat:

Här kan du ta del av hur vi ser på och arbetar med hållbar IT – och givetvis vad det innebär för dig som kund hos oss.